Struktura własnościowa, majątek

Poradnia jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nieposiadającą osobowości prawnej. Mienie poradni stanowi mienie komunalne.

Majątek poradni:

  1. Budynki i budowle:
    • poradnia zajmuje część pomieszczeń w budynku przy ul. Hipotecznej 3/5 w Łodzi. Właścicielem budynku jest Miasto Łódź.
  2. Pozostałe środki trwałe - 178 310,38 zł.
  3. Wartości niematerialne i prawne - 16 075,20 zł.
Podmiot udostępniający informację:
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi
odpowiada: Leszek Sołtysiak
data: 27-05-2018
wytworzył: Leszek Sołtysiak
data: 27-05-2018
data: 27-05-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 20-09-2017 - Edycja treści
  • 19-09-2017 - Edycja treści
  • 26-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 03-10-2013 - Edycja treści
  • 20-12-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 447